Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Kiedy nie ma możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomość objęta jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jedyną możliwością zmiany przeznaczenia nieruchomości jest przeprowadzenie procedury sporządzenia i uchwalenia MPZP. Podmiotem posiadającym wyłączne kompetencje do przeprowadzenia tej procedury są organy gminy. Mimo to inicjatywa jej wszczęcia może pochodzić od zainteresowanych podmiotów. 

 

Jeśli Twoja nieruchomość nie jest objęta MPZP najpierw sprawdź czy możesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Skutecznie determinujemy wszczęcie procedur sporządzania MPZP

Specjaliści KPAiN to praktycy z obu stron administracyjnych biurek, którzy mają na koncie wiele (kilkadziesiąt) skutecznie poprowadzonych procedur uchwalenia MPZP. Naszym staraniem zostało uchwalonych dziesiątki planów. Działaliśmy zarówno od strony samorządu - jako pracownicy gminy, jak i po stronie inwestorów - zainteresowanych rozwojem prywatnych nieruchomości. Dlatego dobrze wiemy, jak przekonać Radę Gminy, a wcześniej Wójta/Burmistrza/Prezydenta, żeby spowodować wszczęcie stosownej procedury. Ponadto doskonale zdajemy sobie sprawę, jak prowadzić procedurę sprawnie, skutecznie i przede wszystkim zgodnie z prawem. Procedura uchwalenia lub zmiany MPZP może trwać latami, ale może trwać jedynie 9 miesięcy. Wszystko zależy od nastawienia gminy oraz sprawnej koordynacji procedury. 

Możemy pomóc

Nasza kancelaria podejmuje się zleceń polegających na reprezentowaniu podmiotów zainteresowanych zmianą, bądź uchwaleniem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres naszych usług obejmuje doprowadzenie do podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP oraz organizację i koordynację procesu opracowania i uchwalenia planu miejscowego. 

Na początek wystarczy formularz

Wypełnij formularz. Wpisz swoje dane i opisz nam swoje zamierzenie. Jeśli masz mapę z lokalizacją inwestycji lub chcesz dołączyć dokumenty - zrób to. 

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.