ODSZKODOWANIA

Odszkodowania za działki i grunty wydzielone pod drogi publiczne lub w inny sposób wywłaszczone nieruchomości

Jeżeli wydzieliłeś działkę pod drogę lub zostałeś wywłaszczony z nieruchomości jesteś we właściwym miejscu. Niestety, bardzo często gminy lub powiaty skutecznie unikają wypłaty odszkodowania. 

 

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi lub w inny sposób wywłaszczone. Dbamy o to, żeby ich wysokość była zgodna z prawem i wypłacona w możliwie najszybszym czasie. 

 

Zobacz jak to robimy

 

 

Odszkodowania z tytułu uchwalenia lub zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Kiedy w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany MPZP korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy stało się niemożliwe lub ograniczone właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania lub wykupienia nieruchomości lub jej części.

Terminy dochodzenia roszczeń w tym zakresie są ograniczone czasowo. Dlatego zacznij działać już teraz 

 

Więcej informacji