Odszkodowania za grunty i działki pod drogi publiczne

Wydzieliłeś działkę przeznaczoną pod drogę publiczną lub wywłaszczono Cię z nieruchomości? Należy Ci się odszkodowanie

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzieliłaś/eś działkę pod drogę publiczną, należy Ci się odszkodowanie. Niestety, bardzo często samorządy (gminy, powiaty lub województwa) starają się unikać zapłaty odszkodowania za drogi lub odsunąć jego wypłatę w czasie. Taka sytuacja powoduje utrzymywanie stanu niezgodnego z prawem. Niezgodność stanu prawnego polega przede wszystkim na tym, że podmiot pozbawiony własności nie uzyskuje odszkodowania w ogóle, jest ono znacznie zaniżone lub jego wypłata istotnie odsuwana w czasie.

 

Działka wydzielona pod drogę publiczną z mocy prawa staje się własnością gminy/powiatu/województwa w dniu, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna. Niezwłocznie po tym osoba pozbawiona własności powinna uzyskać odszkodowanie za utraconą własność. Działania w tej kwestii powinien podjąć organ, na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie. Prawo do odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jest jednym z podstawowych praw uregulowanych w samej Konstytucji RP. 

 

odszkodowanie za dzialkę pod drogę bez przedawnienia

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN
"Odszkodowanie za działkę pod drogę bez przedawnienia" 

 

 

 

 

Skutecznie egzekwujemy prawo do odszkodowania za drogę

Kiedy w 2013 roku zgłosił się do nas Pan Tomasz, dwie kancelarie radcowskie odmówiły mu pomocy wskazując, że odszkodowanie się nie należy. Klient nie tylko nie otrzymywał stosownego odszkodowania, ale również przez 6 lat płacił podatki od nieruchomości za działkę, która zgodnie z prawem do niego nie należała. Nasza kancelaria sprawiła, że po 3 miesiącach gmina dopełniła obowiązku ujawnienia prawa własności gminy w księdze wieczystej. Następnie udało nam się uzyskać odszkodowanie w wysokości 340 tysięcy złotych. Teraz pomagamy odzyskać niesłusznie zapłacone podatki od nieruchomości. Takich sukcesów mamy zdecydowanie więcej na swoim koncie. Praktycznie na ma chwili, żebyśmy nie prowadzili sprawy z tego zakresu.

 

Jest sukces - jest wynagrodzenie

Zasadą KPAiN jest to, że nasze wynagrodzenie stanowi małą część korzyści naszych klientów. W zakresie uzyskiwania odszkodowań za działki, które zostały wydzielone lub wywłaszczone pod drogi wynagrodzenie stanowi od 7 do 25% faktycznie wypłaconego odszkodowania. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu skomplikowania sprawy oraz wielkości kwoty odszkodowania.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że współpraca z naszą Kancelarią zapewnia maksymalne wysokości odszkodowania. Oznacza to, że korzyści klienta ze współpracy z KPAiN znacznie przewyższają wypracowane wynagrodzenie. Ponadto skuteczność działania istotnie wpływa na szybkość wypłaconego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość.

Nie ma znaczenia kiedy działka pod drogę została wydzielona ani też, czy jest jeszcze Twoją własnością

Zobowiązania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, co do zasady, nie ulegają przedawnieniu. Nie ma więc znaczenia kiedy wydzieliłeś działkę - mogło to być nawet 15 lat temu. Ponadto nie ma też znaczenia czy działka, która została przez Ciebie wydzielona pod drogę publiczną jest jeszcze Twoją własnością. Może być tak, że jej własność została przeniesiona na inny podmiot lub nawet została nieodpłatnie przekazana gminie. Mimo to odszkodowanie się należy, a uprawnioną do jego otrzymania jest ta osoba, która była właścicielem nieruchomości w momencie jej podziału (wywłaszczenia). 

 

Wypełnij formularz i sprawdź za darmo czy należy Ci się odszkodowanie

Wypełnienie formularza jest darmowe, a korzyści mogą być spore. Roszczenia z tytułu odszkodowań za działki wydzielone pod drogi, co do zasady, nie przedawniają się.  Dlatego nieważne, kiedy została wydzielona Twoja działka. Opisz swoją sprawę, dołącz dokumenty i dowiedz się czy należy Ci się odszkodowanie

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.

→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.

→ Wypełnienie i wysłanie formularza jest całkowicie darmowe i do niczego nie zobowiązuje.