Odwołania, Skargi i Zażalenia

 

Kiedy urzędy przestają działać prawidłowo

Jeżeli jesteś niezadowolony z wydanej decyzji lub postanowienia, ponieważ uważasz, że zostały wydane z naruszeniem prawa lub po prostu nie masz pewności, co do ich poprawności - skonsultuj to z nami.
Błędna decyzja może wynikać ze zwykłej różnicy zdań pomiędzy Tobą a stanowiskiem urzędnika prowadzącego sprawę administracyjną. Niezależnie od powodu masz prawo się odwołać od decyzji do organu drugiej instancji. 
 

Zrób co trzeba

Wybierz jeden z trzech instrumentów, które służą egzekwowaniu prawa ze strony organów administracji publicznej.  Odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego czy zażalenie na przewlekłość postępowania - wszystkie zostały wymyślone dla Ciebie

"ponad połowa decyzji administracyjnych wydawanych na wszystkich szczeblach adminstracji jest wydawana z naruszeniem prawa w stopniu pozwalającym na ich skuteczne zaskarżenie"

 

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Organ I instancji wydał decyzję, z której jesteś niezadowolona/y? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, na co masz 14 dni 

więcej
Skarga do sądu administracyjnego

Od decyzji organu drugiej instancji służy skarga do sądu administracyjnego. Na złożenie skargi masz 3o dni

więcej
Zażalenie lub skarga na przewlekłość

Jeżeli w Twojej sprawie organ działa opieszale lub nie działa wogóle możesz złożyć zażalenie lub skargę na bezczyność i przewlekłość postępowania

 

więcej