Opłata adiacencka (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości)

Naliczono Ci opłatę adiacencką, z którą się nie zgadzasz, lub chcesz sprawdzić czy naliczono ją poprawnie?

 

Opłaty adiacenckie stanowią formę daniny na rzecz gminy, której obowiązek zapłaty po stronie właściciela (bądź użytkownika wieczystego) powstaje między innymi w przypadku dokonania:

  • podziału nieruchomości
  • scalenia i podziału nieruchomości
  • budowy urządzeń infrastruktury
  • budowy drogi

 

 

Warto zapamiętać!

"opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne"

 

Opłata adiacencka naliczana jest od wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek wyżej wymienionych czynności. Zatem warunkiem koniecznym dla możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej jest wykazanie przez gminę, iż wskutek jej działań (podziału, budowy, etc) – nastąpił wzrost wartości nieruchomości. Kwestie opłaty adiacenckiej reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

obrazek do artykyłu o ostateczności decyzji i przedawnieniu

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN
Przedawnienie opłaty adiacenckiej - już praktycznie niemożliwe

Kiedy urząd (organ) może ustalić opłatę adiacencką?

Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna lub orzeczenie o podziale nieruchomości stało prawomocne.  

 

Sprawdź czy w Twojej sprawie opłata została naliczona prawidłowo. To nic nie kosztuje. 

 

Podejmujemy się zadań w zakresie:

1. Darmowej weryfikacji decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.

2. Porad w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.

3. Weryfikacji operatów szacunkowych stanowiących podstawę do naliczenia opłaty.

4. Przyjmowania roli pełnomocnika w postępowaniach administracyjnych (i sądowych) prowadzonych w sprawie opłaty adiacenckiej.

5. Sporządzania środków zaskarżenia od decyzji i orzeczeń wydanych w przedmiocie opłaty.

6. Zaskarżanie prawomocnych decyzji, które zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

 

Naliczono Ci opłatę adiacencką, z którą się nie zgadzasz? A może potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij poniższy formularz, dołącz swoją decyzję lub opisz swoją sprawę i wyślij zapytanie. Wysłanie zapytania jest zupełnie darmowe.

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.