Pozwolenie na budowę

Prowadzimy postępowania administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę

Na swoim koncie mamy dziesiątki postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego. Prowadziliśmy postępowania w wyniku których wydawane były pozwolenia na budowę zarówno dla dużych inwestycji kubaturowych (osiedla budynków wielorodzinnych) jak i dla inwestycji związanych z budową infrastrukturą. Prowadzimy również postępowania dla inwestorów indywidualnych. Z naszym udziałem powstało kilkanaście tysięcy mterów powierzchni użytkowych obiektów mieszkalnych i usługowych oraz kilkadziesiąt kilometrów różnego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i dróg. 

Pomagamy w pełnym zakresie

Nasza pomoc polega przede wszystkim na prowadzeniu i koorydnacji sprawy od pomysłu do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnego z zamierzeniem inwestora przy jednoczesnym zachowaniu zgodności inwestycji z prawem. W zakresie tej usługi wykonujemy:

  • analizę zgodności zamierzenia z przepisami prawa (w tym prawa miejscowego);
  • pozyskujemy materiały wyjściowe niezbędne dla procesu projektowania (mapy, uzgodnienia, opinie, wypisy, warunki);
  • współpracujemy z projektantem klienta (lub pozyskanym naszym staraniem) w zakresie rozwiązań od strony formalno prawnej oraz optymalizacji rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod względem kosztów (np. kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej);
  • egzekwujemy poprawne wykonywanie umów przez usługodawców oraz obowiązków przez organy administracji;
  • przygotowujemy wszelkie niezbędne wnioski w ramach postępowania, w tym wniosek o pozwolenie na budowę;
  • prowadzimy sprawy dotyczące wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej;
  • korodynujemy całe postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji budolwanej;
  • prowadzimy postępowania odwoławcze oraz sądowoadministracyjne (w razie potrzeby). 

 

obrazek dla artykułu: co może organ administracji budowlanej

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN

"Co może organ administracji budowlanej przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę"

Koszt usługi jest o wiele niższy niż korzyści osiągnięte dzięki współpracy

Korzyści, które widać na pierwszy rzut oka, to ogromna oszczędność czasu inwestora, znacznie szybsza realizacja inwestycji oraz gwarancja zgodności inwestycji z prawem. Poza tym często okazuje się, że dzięki nam inwestor zaoszczędza wiele środków z innych tytułów, np.: z kosztami pozyskania materiałów wyjściowych czy wysokości opłat za wyłączenie. 

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Standardowe, przybliżone wynagrodzenie to:

  • obiekty kubaturowe - 2.000,00 zł netto za budynek do 200 m.kw. powierzchnii (+10 zł za każdy kolejny 1 m.kw) 
  • obiekty liniowe - 2.000,00 złotych netto za 1km długości (+50 zł za każdy kolejny hektometr).

Działamy na terenie całego kraju

W zakresie tej, jak i więszkości innych usług, podejmujemy się zleceń dotyczących inwestycji zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działamy przy wykorzystaniu najnowszych technologii (z klientami, urzędami i usługodawcami komunikujemy się głównie on-line), a w razie potrzeby korzystamy ze sprawdzonych i szybkich firm kurierskich.  

W razie pytań lub chęci współpracy wypełnij poniższy formularz

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.