Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Posiadasz nieruchomość, której przeznaczenie chciałbyś szybko i tanio zmienić? 

Uzyskanie warunków zabudowy, które są ustalane w formie decyzji admministracyjnej, to jedna z najprostszych form zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, do których zaliczamy m.in:
 
  • kiedy nieruchomość, której ma dotyczyć decyzja, nie jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
  • kiedy w sąsiedztwie działki istnieje zabudowa, dostępna z tej samej drogi publicznej, która pozwoli na określenie parametrów nowej zabudowy działki;
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla realizowanego zamierzenia.
 

 

AKTY PRAWNE
(WARUNKI ZABUDOWY)

 

źródło: http://isap.sejm.gov.pl

 

Nie zawsze organy administracji odpowiedzialne za wydanie decyzji (Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast) poprawnie interpretują występowanie wyżej wymienionych przesłanek. Często bywa tak, że niesłusznie odmawiają ustalenia warunków zabudowy. Ponadto, proces ich uzyskiwania wymaga dopełnienia szeregu formalności. 

 

Uzyskanie warunków zabudowy zleć specjalistom, którzy na swoim koncie mają setki wydanych decyzji o warunkach zabudowy

 

Wypełnij formularz i sprawdź za darmo możliwość uzyskania warunków zabudowy

Wypełnij formularz podając swoje dane oraz wariant, którym jesteś zainteresowana/y.

Jeśli z załączonej mapy i/lub załączonego opisu będzie wynikać dokładne położenie Twojej działki oraz jej numer ewidencyjny w odpowiedzi na zapytanie od razu poinformujemy Cię nt. możliwości uzyskania warunków zabudowy.

Jeżeli okaże się, że nie dla Twojej nieruchomości nie można ustalić warunków zabudowy udzielone konsultacje będą całkowicie darmowe. 

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.