Zażalenie na bezczynność i przewlekłość postępowania

Zgodnie z przepisami sprawa administracyjna powinna zostać załatwiona niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni. W wyjątkowych przypadkach termin załatwienia sprawy wynosi 2 miesiące. Takie terminy wynikają wprost z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Tylko niektóre postępowania mogą trwać dłużej, ale tylko wówczas kiedy wynika to z konkretnych przepisów. 

"Terminy w postępowaniu administracyjnym – czyli ile czasu ma urząd na załatwienie Twojej sprawy"

Istnieją skuteczne instrumenty do obrony przed opieszałością organu

Czasami zdarza się, że organ administracji nie działa w sprawie w ogóle lub działa bardzo opieszale. W takiej sytucji przysługują stronie prawa do przeciwdziałania takim praktykom. W pierwszej kolejności jest to ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Po drugie w każdej chwili można skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego. 

Drugie rozwiązanie jest o tyle skuteczniejsze, że wyrok sądu wiąże organ administracji, a jego nie wykonanie przez organ daje stronie skuteczniejsze instrumenty walki z dalszą bezczynnością lub przewlekłością oragnu.

W Twojej sprawie organ działa opieszale lub nie działa w ogóle?

Zacznij działać Ty. Wypełnij formularz i zobacz co można zrobić:

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.

→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.

→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.