Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

 

Na postanowienia organów administracyjnych służą środki zaskarżenia. Postanowienia są przejawem aktywności organu administracji dokonywanym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Wyróżnia się dwa rodzaje postanowień:

  1. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie.
  2. Postanowienia nie kończące postępowania administracyjnego. 

Na postanowienia przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia. 

Co do zasady zażalenie przysługuje od postanowień kończących postępowanie w sprawie

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) zażalenie przysługuje na postanowienia, dla których przewidziano w kodeksie możliwość zastosowania tego środka. W takich przypadkach jedyną możliwością ich skutecznego podważenia jest złożenie zażalenia w przepisanym terminie. Zgodnie z art. 141 KPA zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Postanowienia, na które nie służy standardowe zażalenie można skarżyć wraz z odwołaniem od decyzji w sprawie, w której takie postanowienie zostało wydane. Często może to być istotne narzędzie w dochodzeniu własnych praw przed urzędem. Oznacza to, że zażalenie jest elementem odwołania od decyzji wydanej w ramach tego samego postępowania, w którym wydano kwestionowane postanowienie 

Jak możemy pomóc?

Podejmujemy się zleceń polegających przygotowaniu środków zaskarżenia od postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego. Pamiętając, że masz tylko siedem dni na zażalenie się na postanowienie przedstaw nam swoją sprawę:

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.