Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym

 

Na postanowienia organów administracyjnych służą środki zaskarżenia. Postanowienia są przejawem aktywności organu administracji dokonywanym w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego. Wyróżnia się dwa rodzaje postanowień:

  1. Postanowienia kończące postępowanie w sprawie.
  2. Postanowienia nie kończące postępowania administracyjnego. 

Na postanowienia przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia. 

Co do zasady zażalenie przysługuje od postanowień kończących postępowanie w sprawie

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) zażalenie przysługuje na postanowienia, dla których przewidziano w kodeksie możliwość zastosowania tego środka. W takich przypadkach jedyną możliwością ich skutecznego podważenia jest złożenie zażalenia w przepisanym terminie. Zgodnie z art. 141 KPA zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Postanowienia, na które nie służy standardowe zażalenie można skarżyć wraz z odwołaniem od decyzji w sprawie, w której takie postanowienie zostało wydane. Często może to być istotne narzędzie w dochodzeniu własnych praw przed urzędem. Oznacza to, że zażalenie jest elementem odwołania od decyzji wydanej w ramach tego samego postępowania, w którym wydano kwestionowane postanowienie 

Jak możemy pomóc?

Podejmujemy się zleceń polegających przygotowaniu środków zaskarżenia od postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego. Pamiętając, że masz tylko siedem dni na zażalenie się na postanowienie przedstaw nam swoją sprawę: