Zmiana użytków, klasoużytków i konturów klasyfikacji gleboznawczej

Podstawą naliczenia wielu opłat i podatków związanych z nieruchomością są informacje zawarte w rejestrze gruntów (ewidencji gruntów). Tytułem przykładu można wskazać tu podatki od nieruchomości czy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Z powodu nieaktualnych, bądź błędnie określonych informacji o użytkach lub klasoużytkach bardzo często płacimy zbyt wysokie podatki lub opłaty. 

Kiedy warto zainteresować się użytkami

Ustalanie użytku "Bp" istotnie wpływa na wysokość podatku

Nagminnie w Polsce zawyża się podatki od nieruchomości. Niestety bardzo często jest to wynikiem niezgodnego z prawem działania gmin, które przy podziale nieruchomości wprowadzają użytek Bp. Zgodnie z prawem wydzielona działka powinna zostać oznaczona dotychczasowym użytkiem rolnym. Wynikiem takiego działania jest konieczność ponoszenia bardzo zawyżonych opłat z tytułu podatków od nieruchomości (nawet 10 razy wyższych). Użytek Bp jest tylko jednym z wielu możliwych przypadków kiedy płacimy zawyżone podatki. Nie tylko wiemy jak zmienić użytek na prawidłowy, ale również potrafimy odzyskać niesłusznie zapłacone podatki. 

Kiedy las nie jest lasem

Klasyfikacja gleboznawcza dla Polski była wykonywana w latach 60-tych XX wieku. Bardzo często informacje zawarte w ewidencji gruntów są już nieaktualne. Wynikiem tego - wbrew faktycznej sytuacji na gruncie - są duże ograniczenia w zakresie możliwości realizacji inwestycji. Dzieje się tak na przykład  w sytuacji, kiedy w granicach nieruchomości wg danych w rejestrze gruntów figuruje las (użytek Ls), a w rzeczywistości tego lasu od dawna nie ma. Ewidencja gruntów stanowi zbór aktualnych danych nt. gruntów. Dlatego nieaktualne informacje nie tylko można, ale zgodnie z przepisami trzeba aktualizować. Skutecznie egzekwujemy realizację tych przepisów przed organami, nawet wówczas, kiedy organy administracji odpowiedzialne za prowadzenie rejestru gruntów (Starostowie) realizują swoje obowiązki niezgodnie z prawem.

 

Użytek Ls jest tylko przykładem. Podobne w skutkach może być oznaczenie użytku gruntowego zbyt wysoką klasą gruntu. Wysoka klasa gruntu determinuje nie tylko ograniczenie w inwestowaniu na nieruchomości, ale często wpływa na  ogromne koszty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej. 

Jak możemy pomóc

Na zlecenie naszych klientów:

1) dokonujemy zmiany informacji o użytkach gruntowych, klasoużytkach i ich konturach, i/lub

2) weryfikujemy poprawność naliczanych opłat i podatków wynikających z oznaczenia użytków lub klasoużytków, i/lub

3) prowadzimy postępowania w zakresie odzyskania niesłusznie zapłaconych podatków od nieruchomości lub opłat z tytułu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej. 

 

Pamiętaj: zawsze przed podjęciem decyzji o współpracy możesz skorzystać darmowej konsultacji

Wypełnij formularz

wypełnij poniższy formularz żeby dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc:

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
→ Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
→ Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
→ W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.