W czasie epidemii załatwiaj wszystkie sprawy urzędowe przez Internet. Bądź bezpieczny. #Zostanwdomu.

W czasie epidemii niezwykle ważne jest stosowanie się do zaleceń dotyczących ograniczania swojej obecności w przestrzeni publicznej. To bardzo ważne, żeby nie wychodzić z domu bez potrzeby. Chodzi tu zarówno o zdrowie nasze jak i innych osób.

W tym trudnym dla nas czasie nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce większość spraw urzędowych (i sądowych) można załatwić przez Internet. Oto najważniejsze informacje.

Wniosek, odwołanie czy inne pismo – wszystko przez Internet

Niezależnie od tego co musimy załatwić, ani też jakiej czynności dotyczy pismo, mamy możliwość złożenia pisma przez Internet. Możliwość taka istnieje już od paru lat. Jednak prawidłowe i skuteczne złożenie pisma wymaga zachowania odpowiedniej formy. W pierwszej kolejności należy założyć tzw. profil zaufany.

Profil Zaufany

Warunkiem złożenia skutecznego pisma jest jego nadanie, a wcześniej podpisanie, przy wykorzystaniu własnego Profilu Zaufanego i Podpisu Zaufanego. Profil zaufany należy założyć na portalu prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji pod adresem EPUAP. Wymaga to podania szeregu danych, które jednak każdy z nas powinien mieć „pod ręką”.

Co do zasady są to dane adresowe oraz numer PESEL. Co bardzo ważne, od jakiegoś czasu uwierzytelnienia profilu, a dokładniej mówiąc Podpisu Zaufanego, można dokonać bez wychodzenia z domu przy wykorzystaniu dostępu do bankowości elektronicznej własnego banku, usługi Envelo, eDowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

Niestety nie wszystkie banki dają taką możliwość. Na dzień dzisiejszy można to zrobić przy pomocy T-Mobile Usługi Bankowe, PKOBP, INTELIGO, Bank BZWBK, Bank Pekao, mBank, ING, Bank Millennium, Alior Bank.

W przypadku kiedy nie posiadamy dostępu do tych usług uwierzytelnienie profilu wymaga wizyty w urzędzie. Jest to szybka i prosta czynność, która powinna zająć kilka minut.

Skarga do sądu administracyjnego

Od 2019 roku, poza możliwością składania pism w postępowaniach administracyjnych, umożliwiono składanie wszelkich skarg do sądu administracyjnego za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Dotyczy to oczywiście również składania wszelkich pism w toczącym się postępowaniu.

Uwaga: możliwość taka nie zmienia zasady, zgodnie z którą skargi do sądu administracyjnego składamy za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność skarżymy. Zatem przypomnieć należy, że jeżeli będziemy chcieli złożyć skargę na decyzję administracyjną organu II instancji wówczas naszą skargę wysyłamy do sądu za pośrednictwem właśnie tego organu. Kiedy już sprawa trafi sądu, i otrzymamy z sądu np. wezwanie, to wówczas nasze pisma kierujemy już bezpośrednio do tego sądu.

Należy również przypomnieć, że skargę kasacyjną może sporządzić wyłącznie radca prawny lub adwokat.

Zalecana cierpliwość

Z perspektywy autora artykułu zalecana jest spora cierpliwość. Na dzień jego pisania portal, a w szczególności jego intuicyjność (jej brak), pozostawiają wiele do życzenia. Chociaż, chcąc być sprawiedliwym, należy dodać, że z roku na rok w tym zakresie jest coraz lepiej.

Dużo zdrowia. Autor.

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: