Zmiana przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych – powrót możliwości uzyskania warunków zabudowy dla gruntów klasy I-III

W dniu 10 października br. weszły w życie przepisy, które w znaczący sposób w stosunku do przepisów sprzed tej daty, ułatwią możliwość realizacji inwestycji na gruntach klasy od I do III