Przedawnienie opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Opłaty oraz należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej ulegają przedawnieniu. Dotyczy to zarówno przedawnienia prawa do ustalenia opłat i należności jak i przedawnienia płatności tych zobowiązań na skutek upływu czasu do ich ustalenia.

Brak przedawnienia roszczenia właściciela o wykup gruntu, na którym osoba trzecia wybudowała budynek lub inne urządzenie

Zgodnie z art. 231 par. 2 kodeksu cywilnego właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
Uchwała Sądu Najwyższego rozwiała istniejące w orzecznictwie rozbieżności dotyczące przedawnienia tego roszczenia. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 maja 2019 r. stwierdził, że roszczenie nie ulega przedawnieniu.