Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to najprostsza droga na zmianę przeznaczenia nieruchomości Uzyskanie warunków zabudowy, które są ustalane w formie decyzji administracyjnej, to jedna z najprostszych form zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, do których zaliczamy m.in: kiedy nieruchomość, której ma […]