Warunki zabudowy dla części działki – pojęcie terenu, który nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

Zgodnie z tezami wielu orzeczeń sądów administracyjnych przez “teren” należy rozumieć rozumieć obszar całej działki, bez względu na to, jaki jej fragment został objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Skutkiem tego organy administracji odmawiają ustalenia warunków zabudowy (względnie uzgodnienia projektu decyzji) pomimo, że obszar objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Powód: pozostała część działki wymaga uzyskania zgody.

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to najprostsza droga na zmianę przeznaczenia nieruchomości Uzyskanie warunków zabudowy, które są ustalane w formie decyzji administracyjnej, to jedna z najprostszych form zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, do których zaliczamy m.in: kiedy nieruchomość, której ma […]