Odszkodowanie z tytułu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę planu miejscowego lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania Nasza kancelaria podejmuje się zadań w zakresie egzekwowania odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skuteczność roszczeń uzależniona jest od istnienia przynajmniej jednej z dwóch przesłanek. Dlatego, jeżeli korzystanie z nieruchomości (lub jej części) w […]

Odszkodowanie to nie wszystko. Są też inne roszczenia związane z wydzieleniem działki pod drogę publiczną

Odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną to nie jedyne roszczenie właściciela nieruchomości. Jeżeli w wyniku wydzielenia działki pod drogę korzystanie z pozostałej części nieruchomości stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub odszkodowania