Odszkodowanie to nie wszystko. Są też inne roszczenia związane z wydzieleniem działki pod drogę publiczną

Odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną to nie jedyne roszczenie właściciela nieruchomości. Jeżeli w wyniku wydzielenia działki pod drogę korzystanie z pozostałej części nieruchomości stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub odszkodowania