Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na etapie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Nasz artykuł opublikowany w kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.” Artykuł przedstawia stanowisko opowiadające się za możliwością (obowiązkiem) badania i kwestionowania przez organy administracji publicznej, rozstrzygających w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, […]

W czasie epidemii załatwiaj wszystkie sprawy urzędowe przez Internet. Bądź bezpieczny. #Zostanwdomu.

W czasie epidemii niezwykle ważne jest stosowanie się do zaleceń dotyczących ograniczania swojej obecności w przestrzeni publicznej. To bardzo ważne, żeby nie wychodzić z domu bez potrzeby. Chodzi tu zarówno o zdrowie nasze jak i innych osób. W tym trudnym dla nas czasie nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce większość spraw urzędowych (i sądowych) można załatwić przez Internet. Oto najważniejsze informacje.

Czy jest sposób na urzędniczego ping-ponga?

Bardzo często, żeby nie powiedzieć przeważnie, organy drugiej instancji unikają merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, w której uchylają decyzję organu pierwszej instancji na skutek wniesionego odwołania. Dochodzi wówczas do sytuacji, kiedy sprawa przechodzi w tryb tzw. ping-ponga. Jak tego uniknąć?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Niemal od każdej decyzji wydanej przez organ I instancji służy odwołanie do organu wyższego stopnia. Wynika to z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce. Organem pierwszej instancji jest organ, który jako pierwszy rozpatruje naszą sprawę administracyjną. Zasada dwuinstancyjności polega na tym, że każdy ma prawo, aby jego sprawa została dwukrotnie rozpoznana przez dwa niezależne organy […]