Odszkodowanie za cały budynek. Nawet wówczas, kiedy tylko w części leży na wywłaszczonej działce.

W przypadku kiedy tylko część budynku leży na działce wydzielonej pod drogę, ustalone przez organ odszkodowanie, powinno uwzględniać wartość całego budynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podział nieruchomości

Zwykłe podziały są dla geodetów.My zajmujemy się podziałami ważnymi lub bardzo trudnymi W zespole KPAiN są geodeci, którzy wiele lat praktykowali w zawodzie geodety. Posiadają najważniejsze państwowe uprawnienia w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji w geodezji, w tym dokonywania podziałów geodezyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy prawniczej z doświadczeniem potrafimy skutecznie rozwiązywać najtrudniejsze zagadnienia na styku prawa i […]

Dlaczego gminy unikają wypłaty odszkodowania za działki pod drogi

Bardzo często słychać głosy włodarzy gmin, skarżących się na niedobre prawo, które każe im płacić odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne. Jeszcze częściej można spotkać praktyki, które polegają na unikaniu wypłaty słusznego odszkodowania. Czy jest sposób żeby było normalnie.