Kiedy unikniemy opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału

Jak wiadomo – wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta przysługuje prawo naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek jej podziału. Oczywiście, aby do ustalenia takiej opłaty mogło dojść – musi zostać spełnionych kilka przesłanek, w tym m.in. istnienie uchwały rady gminy ustalającej wysokość stawki opłaty adiacenckiej oraz wykazanie, iż do wzrostu wartości rzeczywiście doszło.