Brak przedawnienia roszczenia właściciela o wykup gruntu, na którym osoba trzecia wybudowała budynek lub inne urządzenie

Zgodnie z art. 231 par. 2 kodeksu cywilnego właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
Uchwała Sądu Najwyższego rozwiała istniejące w orzecznictwie rozbieżności dotyczące przedawnienia tego roszczenia. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 maja 2019 r. stwierdził, że roszczenie nie ulega przedawnieniu.