Pozwolenie na budowę

Prowadzimy postępowania administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę Przeprowadziliśmy setki postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego. Prowadziliśmy postępowania w wyniku których wydawane były pozwolenia na budowę zarówno dla dużych inwestycji kubaturowych (osiedla budynków wielorodzinnych) jak i dla inwestycji związanych z budową infrastruktury. Z naszym udziałem powstało kilkanaście […]