Scalenie i podział nieruchomości – 8 przepisów, które mogło zmienić wszystko

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 8 artykułach (art. 101 do art. 108) reguluje instytucję scalenia i podziału nieruchomości, której – z niezrozumiałych przyczyn – gminy unikają jak ognia. Scalenie i podział nieruchomości stanowi chyba jedyne rozwiązanie, które w jednym postępowaniu prowadzi do tak ogromnych korzyści.