W czasie epidemii załatwiaj wszystkie sprawy urzędowe przez Internet. Bądź bezpieczny. #Zostanwdomu.

W czasie epidemii niezwykle ważne jest stosowanie się do zaleceń dotyczących ograniczania swojej obecności w przestrzeni publicznej. To bardzo ważne, żeby nie wychodzić z domu bez potrzeby. Chodzi tu zarówno o zdrowie nasze jak i innych osób. W tym trudnym dla nas czasie nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce większość spraw urzędowych (i sądowych) można załatwić przez Internet. Oto najważniejsze informacje.

Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez organ drugiej instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Podstawą skargi może być naruszenie zarówno prawa materialnego, jak i przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. Często bywa tak, że organy rozstrzygające w drugiej instancji naruszają przepisy w stopniu pozwalającym na skuteczne wyłączenie decyzji z obrotu prawnego. Na skargę mamy 30 dni od […]