Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to najprostsza droga na zmianę przeznaczenia nieruchomości Uzyskanie warunków zabudowy, które są ustalane w formie decyzji administracyjnej, to jedna z najprostszych form zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, do których zaliczamy m.in: kiedy nieruchomość, której ma […]

Zmiana przepisów dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych – powrót możliwości uzyskania warunków zabudowy dla gruntów klasy I-III

W dniu 10 października br. weszły w życie przepisy, które w znaczący sposób w stosunku do przepisów sprzed tej daty, ułatwią możliwość realizacji inwestycji na gruntach klasy od I do III