Wyłączenie pracownika z postępowania administracyjnego

Przyczyna wprowadzenia regulacji wyłączenia pracownika z postępowania administracyjnego, jako warunek bezstronności organu administracji oraz jego pracowników, wynika z ogólnych zasad prawa administracyjnego, tj. dobrej administracji oraz sprawiedliwości proceduralnej.