Skarga do sądu administracyjnego

Na decyzję wydaną przez organ drugiej instancji służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Podstawą skargi może być naruszenie zarówno prawa materialnego, jak i przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. Często bywa tak, że organy rozstrzygające w drugiej instancji naruszają przepisy w stopniu pozwalającym na skuteczne wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego. Na skargę mamy 30 dni od daty doręczenia decyzji organu II instancji.

Nie wydanie decyzji orzekającej w sprawie to też poważny błąd

Bardzo często aktywność organów rozpatrujących odwołania sprowadza się tylko to oceny decyzji organu I instancji i następnie jej uchylenia. Zgodnie z polskimi przepisami postępowania sprawa powinna zostać rozstrzygnięta przez organ II instancji. Rozstrzygnięciem sprawy nie jest uchylenie decyzji i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Za rozstrzygnięcie należy uznać wydanie decyzji dotyczącej całej sprawy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach organ II instancji ma prawo uchylić decyzję i przekazać ją do ponownego rozpoznania. Skutkiem nie rozstrzygnięcia przedmiotu całej sprawy jest wydłużanie postępowania z powodu konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przez organ I instancji. Od decyzji, która nie rozstrzyga sprawy pomimo, że nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania również służy skuteczna skarga do sądu administracyjnego. 

Kiedy skarga do WSA

Reasumując należy stwierdzić, że skarga do sądu administracyjnego przysługuje:

 • od decyzji organu II instancji (od decyzji wydanej w ramach I instancji przysługuje odwołanie od decyzji);
 • od decyzji, która zdaniem strony postępowania została wydana niezgodnie z prawem;
 • od decyzji, która zasadniczo przyznaje rację odwołującemu się, ale nie rozstrzyga sprawy, chociaż istnieją ku temu przesłanki.

Inaczej niż ma to miejsce w przypadku odwołania, skarga do sądu administracyjnego wymaga sformułowania konkretnych zarzutów naruszenia prawa przez organ wydający skarżoną decyzję. Dlatego, o skuteczności skargi często przesądza jakość  jej uzasadnienia i przytoczonych podstaw prawnych. 

Od wyroku WSA służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

Kiedy nie zgadzamy się z wyrokiem WSA masz prawo złożyć skargę kasacyjną do NSA. Złożenie skargi wymaga dopełnienia istotnych formalności. Jedną z nich jest wystąpienie o uzasadnienie wyroku WSA, kiedy ten odrzucił naszą skargę. Na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku mamy tylko 7 dni. Jest to bardzo ważne, gdyż niezłożenie takiego wniosku praktycznie zamyka nam drogę dochodzenia sprawiedliwości. 

„W niektórych sądach administracyjnych spotkać się można z nagminnym odrzucaniem skarg od decyzji organu administracyjnego. Dzieje się tak pomimo, że słuszność zarzutów jest wyraźna i jednoznaczna. Powodem takiej sytuacji może być dysfunkcjonalność przepisów Ustawy Prawo o Postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi. Zgodnie z tą Ustawą uzasadnienie wyroku nie jest wymagane w przypadku odrzucenia skargi. Odrzucając skargę sędziowie istotnie ograniczają sobie ilość pracy związanej z daną sprawą. Sporządzenie uzasadnienia stanowi bowiem najbardziej czasochłonną i wymagającą skupienia czynnością. Niestety duży odsetek osób rezygnuje z dalszego dochodzenia sprawiedliwości po odrzuceniu ich skargi.”

Jak możemy pomóc?

 1. Udzielamy konsultacji, w ramach których wskazujemy czy naszym zdaniem zasadne jest złożenie skargi do WSA – potrzebujesz konsultacji poznaj zakres naszych specjalności, wybierz najbardziej odpowiednią i przedstaw nam swoją sprawę.
 2. Udzielamy porad, w zakresie których dokonujemy oceny postępowania, wskazujemy możliwe drogi oraz podstawy prawne naszego stanowiska – wejdź żeby uzyskać poradę online.
 3. Sporządzamy skargi do WSA na decyzje organów II instancji:
  • cena usługi: od 1.200,00 złotych (w cenie ujęte są wszystkie czynności niezbędne do sporządzenia skargi).
 4. Sporządzamy skargi kasacyjne do NSA i zapewniamy obligatoryjne zastępstwo procesowe radcy prawnego:
  • cena usługi: od 1.700,00 złotych (dla nowych zleceń);
  • od 1.200,00 złotych (dla skarg sporządzanych od wyroków WSA wydanych ze skargi przygotowanej przez naszą kancelarię). 

Wypełnij formularz

Żeby zacząć działać wystarczy, że na początek wypełnisz formularz


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Powiązane artykuły