Podatki od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to stałe obciążenie finansowe, które dotyczy właścicieli oraz użytkowników wieczystych gruntów, budynków lub lokali. Jest to podatek lokalny, którego stawki i szczegółowe warunki są ustalane przez radę gminy w granicach określonych przez prawo. W naszej kancelarii oferujemy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie podatku od nieruchomości. Mają one na celu optymalizację obciążeń podatkowych oraz wsparcie w zakresie prawidłowego deklarowania i rozliczania podatku od nieruchomości.

Podstawy prawne

Podatek od nieruchomości regulowany jest przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści gruntów są zobowiązani do deklarowania informacji o posiadanych nieruchomościach we właściwym urzędzie gminy, na terenie której nieruchomość się znajduje. Stawki podatków są różnicowane w zależności od rodzaju nieruchomości (grunt, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy) i jej przeznaczenia.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obliczany jest na podstawie stawek określonych przez radę gminy, w której nieruchomość się znajduje. Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntu, powierzchni użytkowej budynków lub lokali oraz ich przeznaczenia. Nasi eksperci są przygotowani, aby pomóc Państwu w prawidłowym obliczeniu zobowiązań podatkowych, uwzględniając przy tym możliwości optymalizacji podatkowej.

Procedura odwoławcza

Osoby fizyczne

W przypadku niezgodności w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości, każdy ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji i skorzystania z procedury odwoławczej. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procedury odwoławczej. Reprezentujemy klientów przed organami administracyjnymi oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Firmy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane do uiszczania podatków na podstawie deklaracji sporządzonej na odpowiednim formularzu. Na podstawie złożonej deklaracji zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy. Oznacza to, że w przypadku tych podmiotów mamy do czynienia z tzw. obowiązkiem „samoobliczenia”. Zatem organ, inaczej niż przy osobach fizycznych, nie wydaje decyzji administracyjnej w przedmiocie podatku.

Optymalizujemy podatki od nieruchomości

Bardzo często okazuje się, że podatki od nieruchomości, które mamy obowiązek uiszczać są znacznie zawyżone. Może to wynikać z błędnej deklaracji podatkowej, albo nieaktualnych danych w ewidencji gruntów. Jeżeli Ty (lub Twoja firma) uważacie, że Wasze podatki od nieruchomości mogą być za wysokie zapraszamy do kontaktu w celu zweryfikowania wysokości podatku od nieruchomości.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące podatku od nieruchomości zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.


    Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

    Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
    Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

    Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

    Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz: