Pozwolenie na budowę

Prowadzimy postępowania administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę

Przeprowadziliśmy setki postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego. Prowadziliśmy postępowania w wyniku których wydawane były pozwolenia na budowę zarówno dla dużych inwestycji kubaturowych (osiedla budynków wielorodzinnych) jak i dla inwestycji związanych z budową infrastruktury. Z naszym udziałem powstało kilkanaście tysięcy metrów powierzchni użytkowych obiektów mieszkalnych i usługowych oraz kilkadziesiąt kilometrów różnego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i dróg. 

Pomagamy w pełnym zakresie

Nasza pomoc polega przede wszystkim na wsparciu i koordynacji procesów inwestycyjnych. Przede wszystkim dbamy o prawną stronę realizacji zamierzenia. Jednak nasza aktywność to nie tylko samo prawo. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie powala nam na skutecznie wykonywanie takich czynności jak:

 • sprawdzenie nieruchomości;
 • dokonywanie analiz pod kątem optymalizacji inwestycji przy uwzględnieniu interesu Inwestora;
 • współpraca z projektantami klienta w zakresie rozwiązań od strony formalno – prawnej oraz optymalizacji rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod względem kosztów inwestycji (np. kosztów wyłączenia gruntów z produkcji rolnej);
 • egzekwowanie sposobu wykonania umów przez usługodawców oraz obowiązków przez organy administracji;
 • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w ramach procesu inwestycyjnego, w tym wniosek o pozwolenie na budowę;
 • prowadzimy sprawy dotyczące wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej;
 • koordynujemy całe postępowanie administracyjne prowadzone przez organ administracji budowlanej, a także inne postępowania wpadkowe;
 • prowadzimy postępowania odwoławcze oraz sądowoadministracyjne. 

Optymalizacja inwestycji od strony formalno – prawnej oraz organizacyjnej pozwala na wygenerowanie ogromnych korzyści. Zarówno w płaszczyźnie technicznego kosztu realizacji budowy, ale również kosztów i opłat publicznoprawnych, takich jak:

Naszym celem jest zapewnienie Inwestorom bezpieczeństwa oraz wymiernych korzyści finansowych.

W razie pytań lub chęci współpracy wypełnij poniższy formularz:


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Powiązane artykuły