Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to najprostsza droga na zmianę przeznaczenia nieruchomości

Uzyskanie warunków zabudowy, które są ustalane w formie decyzji administracyjnej, to jedna z najprostszych form zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnej na budowlaną. Decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, do których zaliczamy m.in:

 • kiedy nieruchomość, której ma dotyczyć decyzja, nie jest objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 • kiedy w sąsiedztwie działki istnieje zabudowa, dostępna z tej samej drogi publicznej, która pozwoli na określenie parametrów nowej zabudowy działki;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla realizowanego zamierzenia.

Nie zawsze organy administracji odpowiedzialne za wydanie decyzji (Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast) poprawnie interpretują występowanie wyżej wymienionych przesłanek. Często bywa tak, że niesłusznie odmawiają ustalenia warunków zabudowy. Ponadto, proces ich uzyskiwania wymaga dopełnienia szeregu formalności. 

Prowadzimy postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, a ponadto:

 • konsultujemy, doradzamy, przygotowujemy wnioski;
 • przygotowujemy odwołania od decyzji dotyczących warunków zabudowy;
 • przygotowujemy środki zaskarżenia (skargi) do sądów administracyjnych od decyzji organów II instancji, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentujemy wnioskodawców oraz strony przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi.

Wypełnij formularz i sprawdź za darmo możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Wypełnij formularz i opisz swoje zamierzenie lub problem, jeżeli taki występuje.

Jeśli z załączonej mapy i/lub załączonego opisu będzie wynikać dokładne położenie Twojej działki oraz jej numer ewidencyjny w odpowiedzi na zapytanie od razu poinformujemy Cię nt. możliwości uzyskania warunków zabudowy.


  Dodaj pliki związane z zapytaniem. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie poznamy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.

  Pliki (w sumie) nie mogą mieć więcej niż 20 MB.
  Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.

  Informuję, że w sprawie dotyczącej powyższego zapytania, na moją rzecz:

  Podaj dane Radcy Prawnego, który działał na Twoją rzecz:

  Powiązane artykuły