Eksperci od Prawa
Administracyjnego i Nieruchomości

w czym możemy pomóc?
Oto niektóre nasze usługi:
Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie pod drogę to najczęstsza forma pozbawienia własności nieruchomości. Za działkę wydzieloną pod drogę należy Ci się odszkodowanie. Słuszne odszkodowanie.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości
Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Opłata planistyczna (renta planistyczna)

Wiele osób zadaje sobie pytanie jak uniknąć opłaty planistycznej albo przynajmniej, żeby renta planistyczna nie została ustalona w zawyżonej wysokości. Zadbamy o to.

Opłata planistyczna (renta planistyczna)
Opłata adiacencka

Opłata adiacencka

Kompleksowo prowadzimy sprawy dotyczące naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału lub uzbrojenia nieruchomości. Przygotowujemy odwołania od decyzji lub skargi do sądu administracyjnego.

Opłata adiacencka
Podział nieruchomości na działki

Podział nieruchomości na działki

Zwykłe podziały są dla geodetów. Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące podziałów trudnych lub bardzo ważnych.

Podział nieruchomości na działki
Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to najprostszy sposób zmiany przeznaczenia działki. Z nami ustalenie warunków zabudowy jest łatwiejsze.

Warunki zabudowy
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

Wyłączenie z produkcji rolnej dotyczy gruntów rolnych o najwyższej przydatności dla rolnictwa. Wiąże się to z koniecznością poniesienia należności i opłat. W tym zakresie bardzo często dochodzi do nieprawidłowości.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej
Odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu

Odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę nowego planu lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania lub wykupienia nieruchomości.

Odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu
Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prowadzimy kompleksową i doraźną obsługę procesów inwestycyjnych. Podejmujemy się roli inwestora zastępczego oraz prowadzimy postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę
Porady i opinie prawo nieruchomości

Porady i opinie prawo nieruchomości

Porady prawne w zakresie nieruchomości udzielamy praktycznie każdego dnia. Nieważne gdzie jesteś w Polsce ponieważ udzielamy porad on-line.

Porady i opinie prawo nieruchomości
Scalenie i podział nieruchomości

Scalenie i podział nieruchomości

Korzyści wynikających z zastosowania procedury scalenia i podziału jest tak wiele, że nie da się ich wszystkich wymienić. Prowadzi ona do uzyskania niezwykłego efektu synergii, którego nie da się uzyskać w żadnym innym przypadku.

Scalenie i podział nieruchomości
Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości to dogłębna i wieloaspektowa analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości uwzględniająca cel inwestora. Zobacz jak to zrobić poprawnie.

Due diligence nieruchomości
Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jeżeli uważasz, że podatek od nieruchomości, który płacisz, może być za wysoki zapraszamy do kontaktu. Weryfikujemy i optymalizujemy podatki od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości
Nasze zasady
ponieważ prawnicy powinni być dla wszystkich.
Wynagrodzenie od sukcesu

Wynagrodzenie od sukcesu

Jest sukces, jest wynagrodzenie, czyli tzw. success fee. Nasze wynagrodzenie, co do zasady, związane jest ze skutecznością działania i korzyściami klienta. Uważamy, że tak jest po prostu uczciwie.

Darmowa wstępna analiza sprawy

Darmowa wstępna analiza sprawy

Zanim zdecydujesz się na współpracę z nami za darmo Ci powiemy czy Twoja sprawa faktycznie wymaga pomocy prawnika. Ocenimy jakie są możliwości i sens działania.

Nasze artykuły:
podążaj za specjalistami w swojej dziedzinie

Podział nieruchomości na podstawie warunków zabudowy

W doktrynie prawa administracyjnego spotykany jest pogląd, że w aktualnym stanie prawnym przy braku planu miejscowego podział gruntów rolnych (w tym gruntów dla których ustalono warunki zabudowy) na działki poniżej 0,3000 ha jest możliwy wyjątkowo przy spełnieniu jego przesłanek w nim przedstawionych (powierzchnie sąsiedniej nieruchomości i regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami). Przyjmuje się, że przepis art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn), który zawiera ochronę nieruchomości rolnych przed ich podziałami rozdrabniającymi grunty rolne, ma zastosowanie również do nieruchomości objętych warunkami zabudowy.  Z poglądem tym nie można się zgodzić z następujących przyczyn.
Czytaj więcej

Błędy w operatach szacunkowych i ich wpływ na ustalenie opłaty adiacenckiej

Operaty szacunkowe pełnią kluczową rolę w procesie ustalania wartości nieruchomości, mając bezpośredni wpływ na sprawiedliwość i przejrzystość wielu postępowań administracyjnych – od tych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, poprzez ustalenie opłaty planistycznej po ustalanie opłaty adiacenckiej właśnie. Błędy w tych opracowaniach mogą prowadzić do znaczących niesprawiedliwości w zakresie wysokości ustalanych opłat adiacenckich. Taka sytuacja bardzo negatywnie wpływa na zaufanie do organów administracji oraz całego systemu prawnego.
Czytaj więcej

Opłata planistyczna: wszczęcie postępowania vs. zgłoszenie roszczenia

Na gruncie sprawy, która dotyczyła Klienta kancelarii, niezbędne okazało się ustalenie, czy nie nastąpiło przedawnienie ustalenia opłaty planistycznej.  Przedmiotowa opłata planistyczna została naliczona w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp). Uchwała w tym przedmiocie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym w dniu 15 lipca 2016 r. Zatem, na mocy art. 29 upzp mpzp wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, tj. w dniu 30 lipca 2016 r. Powyższe prowadzi do wniosku, że termin na zgłoszenie roszczenia w przedmiocie opłaty planistycznej upłynął w dniu 30 lipca 2021 r.
Czytaj więcej
Prowadzimy sprawy
na terenie całej Polski
w prawie administracyjnym odległość nie ma znaczenia
Radca prawny od nieruchomości - cała Polska

Niezależnie od tego czy Twoja sprawa dotyczy odszkodowania za wywłaszczenie, czy potrzebujesz tylko porady prawnej nie ma znaczenia gdzie mieszkasz

W postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym panuje zasada pisemności. Dzięki temu możesz korzystać z wiedzy ekspertów, którzy prowadzą sprawy w urzędach i sądach położonych w całej Polsce.

W XXI możesz skorzystać z usług specjalistów od prawa nieruchomości nie wychodząc nawet z domu.

Szukasz pomocy? Nasi eksperci są gotowi.

Kontakt
Czasami, decyzja o podjęciu działania nie powinna czekać zbyt długo.

Wypełnij formularz


  Zadzwoń:

  +48 602 77 37 00

  Napisz:

  kontakt@kpain.pl

  KPAiN Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Drogosz

  adres doręczeń:

  ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk