Kwestionowanie uzgodnień wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne…

…na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na etapie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

Nasz artykuł opublikowany w kwartalniku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.”

Artykuł przedstawia stanowisko opowiadające się za możliwością (obowiązkiem) badania i kwestionowania przez organy administracji publicznej, rozstrzygających w przedmiocie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyników uzgodnień wysokości odszkodowania dokonywanych w drodze rokowań (czynności cywilnoprawnej) pomiędzy właścicielem działki wydzielonej pod drogę a właściwym organem. Celem jest wykazanie sytuacji, w których takie badanie jest konieczne oraz, że badanie takie mieści się w kognicji organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych rozstrzygających o odszkodowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią całego artykułu. (artykuł zaczyna się na stronie 45.)

Uważasz, że to ważne? Podaj dalej: