Odszkodowanie za cały budynek. Nawet wówczas, kiedy tylko w części leży na wywłaszczonej działce.

W przypadku kiedy tylko część budynku leży na działce wydzielonej pod drogę, ustalone przez organ odszkodowanie, powinno uwzględniać wartość całego budynku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.

Jak samorządy unikają wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi – oto 3 bezprawne sposoby

Unikanie wypłaty odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne stało się smutnym standardem. Ponad połowa spraw o odszkodowanie zawiera w sobie oznaki takiego procederu. Dzieje się tak, pomimo, że odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję. Poznaj najczęściej wykorzystywane metody unikania wypłaty odszkodowania i dowiedz się jak ich unikać.