Porady i opinie

Wynagrodzenie od sukcesu i darmowe konsultacje Naszą zasadą jest, że wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od skuteczności naszego działania i wynikających stąd korzyści. Poza tym, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, za darmo dokonujemy wstępnej oceny sprawy. Na podstawie wyników dokonanej oceny i po wskazaniu szans na powodzenie nasi klienci mogą (na spokojnie) podjąć decyzję o współpracy. Oceny […]

Prawidłowość i wiarygodność operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracyjnego jak każdy inny dowód.

Część składów sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, głosi tezę, że operat szacunkowy podlega ocenie wyłącznie pod względem jego logiki i prawidłowości od strony formalnej. Odmawiają one organom administracji oraz sądom kompetencji do oceny operatu pod względem jego zgodności z prawem. Teza taka została jednoznacznie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Naliczono Ci opłatę adiacencką, z którą się nie zgadzasz, lub chcesz sprawdzić czy naliczono ją poprawnie? Opłaty adiacenckie stanowią formę daniny na rzecz gminy, której obowiązek zapłaty po stronie właściciela (bądź użytkownika wieczystego) powstaje między innymi w przypadku dokonania: podziału nieruchomości; scalenia i podziału nieruchomości; budowy urządzeń infrastruktury – np. sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej; […]