Odszkodowanie z tytułu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę nowego MPZP lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania

Nasza kancelaria podejmuje się zadań w zakresie egzekwowania odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Skuteczność roszczeń uzależniona jest od istnienia przynajmniej jednej z dwóch przesłanek. Dlatego, jeżeli korzystanie z nieruchomości (lub jej części) w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się: 

 

  • niemożliwe, lub
  • istotnie ograniczone

 

należy Ci się odszkodowanie lub żądanie wykupienia nieruchomości

Odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości

Innym rodzajem roszczenia odszkodowawczego na skutek uchwalenia MPZP jest odszkodowanie stanowiące różnicę  pomiędzy wartością nieruchomości przed uchwaleniem (zmianą) planu miejscowego i jego wartością po uchwaleniu planu. Co bardzo ważne, roszczenie to aktualizuje się wyłącznie w przypadku sprzedaży nieruchomości. Oznacza to, że odszkodowania można żądać wyłącznie po sprzedaży nieruchomości, która utraciła wartość na skutek uchwalenia MPZP.  

 

odszkodowanie za dzialkę pod drogę bez przedawnienia

ARTYKUŁ SPECJALISTY KPAiN
"Wpływ ustaleń „starych” planów miejscowych na prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości" 

Przedawnienie

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty możliwości korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przedawniają się na zasadach przepisów Kodeksu Cywilnego. Natomiast roszczenie z tytułu utraty wartości przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wejścia w życie MPZP. Dlatego w każdym z tych przypadków najlepiej zacząć działać od razu. 

 

Sprawdź za darmo jakie masz szanse na odszkodowanie. Wypełnij poniższy formularz

W powyższym polu należy opisać czego dotyczy sprawa. Abyśmy mogli cokolwiek skonsultować potrzebujemy możliwie dużo szczegółów. Nie będziemy w stanie rozpoznać sprawy bez dokładnego jej opisu. W tym miejscu również dobrze jest opisać stan faktyczny, tzn. przedstawić jak przebiegała cała sprawa. Im więcej informacji dostaniemy tym więcej będziemy mogli powiedzieć.
-
DODAJ PLIKI ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM. Decyzje, postanowienia i inne pisma z urzędu mogą być bardzo przydatne. Nie jesteśmy w stanie ocenić prawidłowości decyzji administracyjnej kiedy jej nie widzimy. Prosimy również dołączyć materiały, które mogą mieć znaczenie w sprawie, np. wypis i wyrys z planu miejscowego, mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Możesz dodać także swoją korespondencję z urzędem.
Pliki muszą mieć mniej niż 20 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg png bmp rtf odf pdf doc docx rar zip.
  • Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie  danych w celach związanych z przedstawieniem propozycji współpracy.
  • Twoje dane są bezpieczne ponieważ mamy - i stosujemy - politykę prywatności.
  • W odpowiedzi na poprawnie wysłane zapytanie o pomoc wyślemy odpowiedź w formie wiadomości e-mail lub zaproponujemy spotkanie on-line.
  • Wypełnienie i wysłanie formularza jest całkowicie darmowe i do niczego nie zobowiązuje.