Przedawnienie opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej

Opłaty oraz należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej ulegają przedawnieniu. Dotyczy to zarówno przedawnienia prawa do ustalenia opłat i należności jak i przedawnienia płatności tych zobowiązań na skutek upływu czasu do ich ustalenia.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – bardzo często zawyżone

Problem zawyżonych opłat i należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje się być bardzo poważny. Coraz częściej trafiają do nas klienci z decyzjami Starostów, którzy niezgodnie z prawem naliczają zawyżone należności i opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Naruszenia są tak poważne, że mogą stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji już ostatecznych.

Należność za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dopiero po faktycznym wyłączeniu

Bardzo często starostowie wydający decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej naliczają należność z tego tytułu już w momencie wydania decyzji. Jest to niedopuszczalna praktyka, niezgodna z prawem i jednoznacznie skrytykowana przez sądy administracyjne.