Porady i opinie

Wynagrodzenie od sukcesu i darmowe konsultacje Naszą zasadą jest, że wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od skuteczności naszego działania i wynikających stąd korzyści. Poza tym, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, za darmo dokonujemy wstępnej oceny sprawy. Na podstawie wyników dokonanej oceny i po wskazaniu szans na powodzenie nasi klienci mogą (na spokojnie) podjąć decyzję o współpracy. Oceny […]

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie z produkcji rolnej gruntów o najwyższych wartościach dla rolnictwa powoduje konieczność ponoszenia należności z tytułu takiego wyłączenia oraz opłat rocznych (przez okres 10 lat). Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych za grunty, których dotyczy obowiązek wnoszenia należności i opłat uznaje się grunty klas I, II i III oraz, w przypadku użytków […]

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej – bardzo często zawyżone

Problem zawyżonych opłat i należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydaje się być bardzo poważny. Coraz częściej trafiają do nas klienci z decyzjami Starostów, którzy niezgodnie z prawem naliczają zawyżone należności i opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Naruszenia są tak poważne, że mogą stanowić podstawę stwierdzenia nieważności decyzji już ostatecznych.