Zmiana użytków, klasoużytków i konturów klasyfikacji gleboznawczej

Podstawą naliczenia wielu opłat i podatków związanych z nieruchomością są informacje zawarte w rejestrze gruntów (ewidencji gruntów). Tytułem przykładu można wskazać tu podatki od nieruchomości czy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Z powodu nieaktualnych, bądź błędnie określonych informacji o użytkach lub klasoużytkach bardzo często płacimy zbyt wysokie podatki lub opłaty.  Kiedy warto zainteresować […]

Odszkodowanie z tytułu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę planu miejscowego lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania Nasza kancelaria podejmuje się zadań w zakresie egzekwowania odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skuteczność roszczeń uzależniona jest od istnienia przynajmniej jednej z dwóch przesłanek. Dlatego, jeżeli korzystanie z nieruchomości (lub jej części) w […]