Warunki zabudowy dla części działki – pojęcie terenu, który nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

Zgodnie z tezami wielu orzeczeń sądów administracyjnych przez “teren” należy rozumieć rozumieć obszar całej działki, bez względu na to, jaki jej fragment został objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Skutkiem tego organy administracji odmawiają ustalenia warunków zabudowy (względnie uzgodnienia projektu decyzji) pomimo, że obszar objęty wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Powód: pozostała część działki wymaga uzyskania zgody.

Zmiana użytków, klasoużytków i konturów klasyfikacji gleboznawczej

Podstawą naliczenia wielu opłat i podatków związanych z nieruchomością są informacje zawarte w rejestrze gruntów (ewidencji gruntów). Tytułem przykładu można wskazać tu podatki od nieruchomości czy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Z powodu nieaktualnych, bądź błędnie określonych informacji o użytkach lub klasoużytkach bardzo często płacimy zbyt wysokie podatki lub opłaty.  Kiedy warto zainteresować […]

Odszkodowanie z tytułu uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Jeżeli w wyniku uchwalenia przez gminę planu miejscowego lub jego zmiany poniosłeś stratę możesz skutecznie domagać się odszkodowania Nasza kancelaria podejmuje się zadań w zakresie egzekwowania odszkodowań z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skuteczność roszczeń uzależniona jest od istnienia przynajmniej jednej z dwóch przesłanek. Dlatego, jeżeli korzystanie z nieruchomości (lub jej części) w […]